Завдання та функції

Основні функції
 • реалізація державної політики у сфері цивільного захисту, оборонної роботи;
 • забезпечення законності і правопорядку, захисту прав і свобод громадян;
 • забезпечення здійснення заходів щодо охорони громадської безпеки, громадського порядку, боротьби зі злочинністю;
 • організація і здійснення заходів щодо захисту населення і території від надзвичайних ситуацій;
 • організація і проведення заходів з питань територіальної оборони області;
 • реалізація державної політики у сфері соціальної адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку;
 • координація діяльності територіальних органів міністерств та інших органів виконавчої влади, на які законами України покладено обов’язки забезпечення громадської безпеки та громадського порядку, боротьби зі злочинністю, її організованими формами та сприяння у виконанні покладених на ці органи завдань;
 • комплексний аналіз, оцінка і прогнозування криміногенної ситуації, виявлення тенденцій її ускладнення;
 • координація діяльності місцевих органів виконавчої влади та правоохоронних органів з профілактики злочинності, усунення виявлених недоліків та зміцнення законності і правопорядку;
 • координація проведення заходів, направлених на відродження української духовності, національного та військово-патріотичного виховання дітей і молоді.
Основні завдання
 • Організує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, актів центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією.
 • Забезпечує розроблення та виконання в межах компетенції цільових і комплексних програм з питань, що входять до сфери повноважень Департаменту, а також організацію виконання державних і регіональних програм із цих питань.
 • Взаємодіє у межах компетенції з органами військового управління, митними органами, підрозділами Державної прикордонної служби України, військовими частинами Збройних сил України, Національною Гвардією України та іншими військовими формуваннями, що розташовані на території області; з правоохоронними органами та іншими органами державної влади, до компетенції яких належить реалізація державної політики у сфері захисту прав і свобод людини та громадянина, боротьби зі злочинністю, охорони громадського порядку, забезпечення громадської безпеки.
 • Готує пропозиції щодо створення належних умов для функціонування пунктів пропуску через державний кордон, а також сприяє підрозділам Державної прикордонної служби України в охороні та підтриманні встановленого режиму на державному кордоні.
 • Організує проведення відновлювальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.
 • Здійснює організаційне, інформаційне та методичне забезпечення роботи обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій та спеціальних комісій (штабів) з ліквідації надзвичайних ситуацій.
 • Організує виконання вимог законодавства щодо створення, використання, утримання та реконструкції фонду захисних споруд цивільного захисту.
 • Забезпечує завчасне накопичення і підтримку у постійній готовності засоби індивідуального захисту для непрацюючого населення, яке проживає у прогнозованих зонах хімічного та радіаційного забруднення, та територіальних формувань цивільного захисту, а також приладів дозиметричного, хімічного контролю та розвідки.
 • Координує діяльність структурних підрозділів з цивільного захисту районних державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування; проводить навчання керівного складу та координує діяльність органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій, об’єктів господарської діяльності всіх форм власності щодо планування заходів цивільного захисту.
 • Здійснює планування, організацію та проведення відселення і евакуацію населення із зон надзвичайних ситуацій (зон можливих бойових дій в особливий період), організовує в області роботу евакуаційної комісії.
 • Здійснює контроль щодо виконання законодавства про військовий обов’язок посадовими особами і громадянами, підприємствами, установами і організаціями відповідно до Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу».
 • Проводить моніторинг і прогнозування виникнення надзвичайних ситуацій та їх розвитку, визначення ризиків їх виникнення, оцінка соціально-економічних наслідків надзвичайних ситуацій, визначення на основі прогнозних даних обсягу потреби в силах, засобах, матеріальних та фінансових ресурсах.
 • Утримує на балансі матеріально-технічні ресурси матеріального резерву, призначенні для здійснення заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, ліквідації їх наслідків і надання термінової допомоги постраждалому населенню, а також здійснює планування їх фінансового забезпечення.
 • Забезпечує планування заходів цивільного захисту та оборонної роботи; координує діяльність органів державної влади і місцевого самоврядування з питань взаємодії з військовими формуваннями Збройних сил України та іншими військовими формуваннями, що розташовані на території області, правоохоронними органами.
 • Забезпечує захист персональних даних; забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є управління.
 • Положення про Департамент