1. /
  2. Оповіщення населення

Оповіщення населення


Організація оповіщення і зв’язку

Правовою основою організації оповіщення населення області при загрозі чи виникненні надзвичайних ситуацій є Конституція України, Кодекс цивільного захисту України, постанова Кабінету Міністрів України від 27.09.2017 № 733 «Про затвердження Положення про організацію оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій та зв’язку у сфері цивільного захисту», відповідні розпорядження обласної державної адміністрації та інші акти.

Одним із основних завдань Цивільного захисту України як державної системи органів управління, сил і засобів, які створені для організації і забезпечення захисту населення від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру є оповіщення населення про загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій у мирний час і особливий період та постійне інформування його про наявну обстановку.

Система централізованого оповіщення області представляє собою комплекс організаційно-технічних заходів, апаратури і технічних засобів оповіщення, засобів та каналів зв’язку, мереж дротового, радіо, телевізійного мовлення, призначених для своєчасного доведення сигналів та інформації з питань цивільного захисту до центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій і населення. Для зосередження уваги громадян перед передачею мовної інформації вмикаються сирени, інші сигнальні засоби. Їх звук означає попереджувальний сигнал «УВАГА ВСІМ».

Телерадіокомпанії незалежно від форми власності та радіотрансляційні вузли операторів телекомунікацій оприлюднюють повідомлення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій, а також іншу інформацію з питань цивільного захисту (відомості про надзвичайні ситуації, що прогнозуються або виникли, межі їх поширення і наслідки, а також способи та методи захисту від них) на безоплатній основі.

Переривання трансляції програм мовлення для оповіщення населення здійснюється в автоматичному режимі за допомогою спеціальних технічних засобів, встановлених у апаратних телерадіокомпаній та на пунктах управління обласної державної адміністрації (в чергових службах органів місцевого самоврядування).

У разі неможливості переривання трансляції програм мовлення з пунктів управління обласних державних адміністрацій (чергових служб органів місцевого самоврядування) оповіщення населення здійснюється безпосередньо з радіотрансляційних вузлів, апаратних телерадіокомпаній відповідно до спільних інструкцій, які розробляються місцевими органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування за участю телерадіокомпаній.

За рівнями системи оповіщення поділяються на загальнодержавну автоматизовану систему централізованого оповіщення, територіальні автоматизовані системи централізованого оповіщення, місцеві автоматизовані системи централізованого оповіщення, а також спеціальні, локальні та об’єктові системи оповіщення.

Територіальна автоматизована система централізованого оповіщення функціонує в  області для забезпечення прийому сигналів та інформації від загальнодержавної автоматизованої системи централізованого оповіщення, оповіщення осіб керівного складу місцевих органів виконавчої влади, а також органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, органів управління та сил цивільного захисту і населення через місцеві автоматизовані системи централізованого оповіщення та інші системи оповіщення у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій. Територіальна автоматизована система централізованого оповіщення передбачає  взаємодію із загальнодержавною автоматизованою системою централізованого оповіщення, а також місцевими автоматизованими системами централізованого оповіщення, локальними, спеціальними і об’єктовими системами оповіщення та забезпечує централізоване (повне або вибіркове) включення відповідних місцевих автоматизованих систем централізованого оповіщення.

Місцеві автоматизовані системи централізованого оповіщення функціонують у районах, містах обласного значення та інших відповідних адміністративно-територіальних одиницях (у тому числі об’єднаних територіальних громадах) для забезпечення прийому сигналів і повідомлень від відповідної територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення та здійснення оповіщення відповідних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, де функціонують спеціальні, локальні або об’єктові системи оповіщення, установ, організацій, місць масового перебування людей, сил цивільного захисту та населення у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій. Місцеві автоматизовані системи централізованого оповіщення передбачають взаємодію з територіальною автоматизованою системою централізованого оповіщення та відповідними локальними, спеціальними і об’єктовими системами оповіщення.

Місцеві органи виконавчої влади (органи місцевого самоврядування) використовують системи автоматизованого виклику для інформування (виклику) осіб керівного складу, координаційних органів територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту, аварійно-рятувальних служб. Системи автоматизованого виклику забезпечують передачу необхідної інформації (мовних або текстових повідомлень).

Проектування та реконструкція місцевих автоматизованих систем централізованого оповіщення здійснюються згідно із законодавством на підставі рішень місцевих органів виконавчої влади (органів місцевого самоврядування) за погодженням з територіальним органом ДСНС.

Утримання, реконструкція та забезпечення постійної готовності до дій за призначенням місцевих автоматизованих систем централізованого оповіщення здійснюються місцевими органами виконавчої влади (органами місцевого самоврядування).

Місцеві автоматизовані системи централізованого оповіщення передбачають взаємодію з відповідною територіальною автоматизованою системою централізованого оповіщення та відповідними локальними, спеціальними і об’єктовими системами оповіщення.

Спеціальні системи оповіщення створюються і функціонують:

на атомних електростанціях, гідротехнічних спорудах Дніпровського та Дністровського каскадів та в зонах їх можливого катастрофічного затоплення, на магістральних продуктопроводах. Спеціальні системи оповіщення передбачають взаємодію з відповідними територіальними та місцевими автоматизованими системами централізованого оповіщення.

Локальні системи оповіщення функціонують на об’єктах підвищеної небезпеки, зона ураження від яких у разі виникнення на них надзвичайної ситуації досягає заселених територій або інших підприємств, установ і організацій. Локальні системи оповіщення забезпечують оповіщення і подальше інформування про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій:

керівника та працівників об’єкта підвищеної небезпеки, інших підприємств, установ, організацій та населення, які перебувають у зоні можливого ураження;                        

чергових аварійно-рятувальних служб.

До складу локальних систем оповіщення входять пристрої для звуко- і відеовідтворення інформації та інші технічні засоби, у тому числі абонентські радіоточки, вуличні гучномовні пристрої (сигнально-гучномовні), пристрої для запуску електросирен і електросирени, системи автоматизованого виклику та інші технічні засоби.

Об’єктові системи оповіщення створюються і функціонують на об’єктах підвищеної небезпеки, об’єктах з масовим перебуванням людей, в інтернатних закладах (для дітей, осіб з фізичними, психічними, інтелектуальними та сенсорними порушеннями, осіб похилого віку), закладах охорони здоров’я, які мають ліжковий фонд, пенітенціарних установах, на підприємствах, в установах і організаціях УТОСу та УТОГу, на інших підприємствах, в установах і організаціях, що надають послуги особам з інвалідністю та маломобільним групам населення, визначених місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, або за місцем роботи зазначених осіб, на промислових підприємствах, вузлових залізничних станціях, у шахтах, місцях збереження небезпечних речовин, на яких зона можливого ураження у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій не поширюється за їх територію.


Сигнали оповіщення та дії населення по них

Сигнал «УВАГА ВСІМ» передається перед екстреним повідомленням. Подається включенням сирен, гудками підприємств, транспорту та інших засобів з метою привернення уваги населення. По цьому сигналу необхідно включити радіо (на програмі УР-1), телевізійні приймачі (на каналі UA:ОДЕСА АТ НСТУ «Одеська регіональна дирекція», ТК «МИГ» м. Южне), для прослуховування екстрених повідомлень.

                         У      МИРНИЙ    ЧАС                                           
     Вид інформації                                         Зразок повідомленя
Аварія на атомній електростанції    «Увага! Говорить оперативний черговий начальника цивільного захисту Одеської області. Громадяни! Сталася аварія на __________  АЕС. На території населених пунктів __________________ можливе випадання радіоактивних опадів. Населенню зазначених населених пунктів необхідно перебувати у приміщеннях. Провести додаткову герметизацію житлових приміщень і продуктів харчування. Про отриману інформацію повідомте сусідів.  Надалі діяти відповідно до вказівок оперативного чергового начальника цивільного захисту Одеської області». 
Аварія на хімічно небезпечному об`єкті       «Увага! Говорить оперативний черговий начальника цивільного захисту Одеської області.  Громадяни! Сталася аварія на __________  з виливом сильнодіючої отруйної речовини —  _____________ . Хмара зараженого повітря поширюється у напрямку  ____________ . Населенню, що проживає у населених пунктах ___________, провести додаткову герметизацію житла і продуктів харчування, а населенню населених пунктів _____________ терміново залишити їх і вийти у райони  ___________  .  Надалі діяти відповідно до вказівок оперативного чергового начальника цивільного захисту Одеської області». 
 Про можливий землетрус     «Увага Говорить оперативний черговий начальника цивільного захисту Одеської області.  Громадяни!  У зв’язку  з можливим землетрусом приміть необхідні засоби обережності. Відключіть світло, газ, воду, погасіть вогонь у печах. Візьміть документи, необхідний одяг, запас продуктів і води. Попередьте сусідів і при необхідності допоможіть хворим і старим вийти на вулицю. Займіть місце подалі від будинків і ліній електропередач. При знаходженні у приміщенні  під час першого товчка, станьте у дверний (балконний) отвір. Будьте уважні до вказівок оперативного чергового начальника цивільного захисту Одеської області». 
Про повінь (катастрофічне затоплення)      «Увага! Говорить оперативний черговий начальника цивільного захисту Одеської області.  Громадяни!  У зв’язку з підвищенням рівня води у р.  ________  можливе затоплення (підтоплення) населених пунктів _________ . Населенню, що проживає у цих населених пунктах, зібрати необхідні речі, продукти харчування, воду, відключити газ, електроенергію  і вийти у райони  ___________   . Про отриману інформацію повідомте сусідів, допоможіть літнім та хворим. При раптовому підвищенню рівня води зайняти підвищені місця  (верхні поверхи будинків, дахи, горища, дерева) і чекати допомоги. Будьте уважні до вказівок оперативного чергового начальника цивільного захисту Одеської області».  
Про штормове попередження    «Увага! Говорить оперативний черговий начальника цивільного захисту Одеської області. Громадяни! У ________ годині можливе посилення вітру до _______  м\сек . Населенню необхідно перебувати у приміщеннях. Заберіть із балконів всі речі. Щільно зачиніть вікна і двері. Зробіть додаткове кріплення матеріальних цінностей, що зберігаються на вулиці. Про отриману інформацію повідомте сусідів, допоможіть те саме зробити літнім людям і хворим. Будьте уважні до вказівок оперативного чергового начальника цивільного захисту Одеської області». 
                           У ВОЄННИЙ ЧАС
Повітряна небезпека      «Увага! Говорить оперативний черговий начальника цивільного захисту Одеської області. Громадяни! Повітряна тривога!  Відключіть світло, газ, воду, погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів і води. Попередьте сусідів і, при необхідності, допоможіть старим і хворим вийти на вулицю. Якнайшвидше дійдіть до захисного укриття або укрийтеся на місцевості. Зберігайте спокій і порядок. Будьте уважні до вказівок оперативного чергового начальника цивільного захисту Одеської області». 
Закінчення повітряної небезпеки    «Увага! Говорить оперативний черговий начальника цивільного захисту Одеської області. Громадяни! Відбій повітряної тривоги! Усім повернутись до місць роботи або проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і старим. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту.   Будьте уважні до вказівок оперативного чергового начальника цивільного захисту Одеської області».  
Загроза хімічного зараження      «Увага! Говорить оперативний черговий начальника цивільного захисту Одеської області. Громадяни! Виникла безпосередня загроза хімічного зараження. Одягніть протигази, укрийте малих дітей у захисних дитячих камерах. Для захисту поверхні тіла використовуйте спортивний одяг, комбінезони і чоботи (краще гумові). При собі майте плівкові, полімерні накидки, куртки або плащі. Перевірте герметизацію житлових приміщень, стан вікон та дверей . Загерметизуйте  продукти харчування і створіть запас питної води. Попередьте сусідів про отриману інформацію. Допоможіть хворим і старим. Відключіть електронагрівальні прилади. Будьте уважні до вказівок  оперативного чергового начальника цивільного захисту Одеської області».  
Загроза радіоактивного зараження      «Увага! Говорить оперативний черговий начальника цивільного захисту Одеської області. Громадяни! Виникла безпосередня загроза радіоактивного зараження. Приведіть у готовність засоби індивідуального захисту і тримайте їх постійно при собі. За вказівками органів цивільного захисту населення одягніть їх.  Для захисту поверхні тіла від забруднення радіоактивними речовинами використовуйте спортивний одяг, комбінезони і чоботи. При собі майте плівкові (полімерні) накидки, куртки або плащі. Перевірте герметизацію жилих приміщень , стан вікон і дверей. Загерметизуйте  продукти харчування і створіть запас питної води.   Попередьте сусідів про отриману інформацію. Допоможіть у цьому хворим і людям похилого віку. Відключіть електронагрівальні прилади. У подальшому дійте у відповідності із вказівками оперативного чергового начальника цивільного захисту Одеської області». 

Система оповіщення населення Одеської області

Інформування та оповіщення у сфері захисту населення і територій  від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру є основним принципом та головним невід’ємним елементом усієї системи заходів такого захисту.

Система оповіщення області організовується на підставі Кодексу цивільного захисту України, постанови Кабінету Міністрів України від 27.09.2017 № 733 «Про затвердження Положення про організацію оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій та зв’язку у сфері цивільного захисту» згідно із вказівками керівника територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту області.

Основними завданнями оповіщення є:

–     оповіщення та постійне інформування керівного складу органів виконавчої влади і населення про загрозу або  виникнення надзвичайних ситуацій;

–     забезпечення своєчасного прийому і доведення до підлеглих органів управління та сил цивільного захисту розпоряджень і сигналів про приведення цивільного захисту у відповідні ступені бойової готовності;

–     забезпечення безперервного управління підлеглими відділами, службами.

Для оповіщення керівного складу органів управління, сил цивільного захисту та населення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій у мирний час чи особливий період та постійне інформування про наявну обстановку в області створена територіальна автоматизована система централізованого оповіщення, яка обслуговується підприємствами електрозв’язку і утримується в постійній готовності. Оповіщення організовано згідно із схемою доведення сигналів управління та оповіщення населення, посадових осіб і органів цивільного захисту Одеської області, яка затверджена головою обласної державної адміністрації – керівником територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту області.

Готовність системи оповіщення до використання за призначенням забезпечується шляхом:

–     організації цілодобового чергування на  пунктах управління керівника територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Одеської області;

–     підтримання в робочому стані прямих телефонних каналів чергових служб потенційно та хімічно-небезпечних об’єктів, установ, служб з оперативними черговими пунктів управління та відповідними черговими службами;

–     завчасної підготовки персоналу чергових служб до дій у надзвичайних ситуаціях;

–     впровадження автоматизованих систем оповіщення з використанням сучасних технологій;

–     якісною експлуатацією апаратури і технічних засобів оповіщення та системи зв’язку цивільного захисту.  

Для своєчасного оповіщення посадових осіб місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування задіяні стійки системи централізованого виклику та система багатоканального мовного оповіщення телефонними лініями зв’язку від оперативного чергового міського пункту управління начальника цивільного захисту Одеської області.

Для оповіщення населення області задіяні гучномовці, електросирени, включення яких означає сигнал  «УВАГА  ВСІМ», а також дротове та ефірне радіомовлення.

В системі внутрішньо-обласного оповіщення передбачається включення:

       266 – електросирен;

       156 – вуличних гучномовців;

        73  – комплектів системи циркулярного виклику.

Крім того, задіяні:

       1 канал телебачення «UA:ОДЕСА» Одеської філії Національної суспільної телераділокомпанії «Одеська регіональна дирекція»;

       1 канал телевізійної компанії «МИГ» м. Южне;

       6 радіопередавачів УКХ-ЧМ діапазону цеху УКХР Одеського концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення;

       8 радіоретрансляторів ФМ – діапазону цеху УКХР Одеського концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення.