1. /
  2. Напрямки діяльності
  3. /
  4. Законодавство України з цивільного...

Законодавство України з цивільного захисту

КОДЕКС ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ

КЛАСИФІКАЦІЙНІ ОЗНАКИ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

КЛАСИФІКАТОР НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 29 березня 2002 р. № 415 “Про затвердження Порядку використання коштів резервного фонду бюджету”

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 9 січня 2014 р. № 11 “Про затвердження Положення про єдину державну систему цивільного захисту”

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 18 грудня 2013 р. № 947 “Про затвердження Порядку надання та визначення розміру грошової допомоги постраждалим від надзвичайних ситуацій, які залишилися на попередньому місці проживання”

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 23 жовтня 2013 р. № 819 “Про затвердження Порядку проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту”

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 30 жовтня 2013 р. № 841 “Про затвердження Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру”

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 13 листопада 2013 р. № 828 “Про затвердження Порядку атестації аварійно-рятувальних служб і рятувальників”

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 24 липня 2013 р. № 670 “Про затвердження Порядку надання центральними та місцевими органами виконавчої влади допомоги адміністрації морських портів України, власникам морських терміналів, портовим операторам у ліквідації наслідків стихійного лиха, аварій і катастроф, а також у запобіганні можливим протизаконним і несанкціонованим втручанням у портову діяльність”

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 14 серпня 2013 р. № 581 “Про затвердження Порядку здійснення компенсації вартості послуг і розміру фактичних (понесених) витрат суб’єкту господарювання та громадянину, транспортні засоби яких залучені для вивезення населення із зони надзвичайної ситуації, районів можливих бойових дій, та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України”

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 21 серпня 2013 р. № 616 “Про затвердження Положення про добровільні формування цивільного захисту”

ПОСТАНОВА КАБІНЕУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 4 лютого 1999 р. № 140 “Про затвердження Порядку фінансування робіт із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій”

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 12 жовтня 2010 р. № 927 “Про затвердження Типового положення про регіональну та місцеву комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій”

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 26 червня 2013 р. № 443 “Про затвердження Порядку підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту”

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 26 червня 2013 р. № 444 “Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях”

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 9 жовтня 2013 р. № 738 “Про затвердження Порядку ведення обліку надзвичайних ситуацій”

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 9 жовтня 2013 р. № 787 “Про затвердження Порядку утворення, завдання та функції формувань цивільного захисту”

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 14 серпня 2013 р. № 581 “Про затвердження Порядку здійснення компенсації вартості послуг і розміру фактичних (понесених) витрат суб’єкту господарювання та громадянину, транспортні засоби яких залучені для вивезення населення із зони надзвичайної ситуації, районів можливих бойових дій, та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України”